Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over onze dienstverlening? Raadpleeg dan de veel gestelde vragen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen.

Wat betekent informatiemanagement?

Onder informatiemanagement verstaan we het uitgebalanceerd managen van relaties tussen componenten van bedrijfsvoering (processen), informatie & communicatie en technologie.

Voor een efficiënt informatiemanagement moet er dus samenhang en balans zijn tussen Mensen, Processen (bedrijfsvoering) en Systemen. Samen vormen ze de informatie-managementcirkel (zie hieronder). Daarin staat de mens bovenaan.

Belangrijke vragen waarop we antwoorden nodig hebben zijn:

  • Zijn de mensen voldoende opgeleid en getraind?
  • Lopen de processen?
  • Worden de systemen optimaal gebruikt?
faq_cirkel

Het antwoord niet gevonden?

Vul dan onderstaand formulier in en wij beantwoorden uw vraag.

Stuur vraag

Voor wie werken jullie?

We werken voor bedrijven, overheden en zorgorganisaties die hun informatieprocessen willen optimaliseren. Van MKB-bedrijven met circa 30 medewerkers tot organisaties met ongeveer 1500 medewerkers. En daarnaast voor elke andere organisatie die zelf niet of nauwelijks IT-kennis in huis heeft.

Wat is het verschil tussen informatieprocessen en organisatieprocessen?

Het primaire doel van informatie is om deze over te dragen. Immers, informatie kan niet bestaan buiten een individu. Informatieprocessen worden ingericht om informatie te vergaren, te beheren, te verplaatsen, op te slaan en te ontsluiten. Informatieprocessen dienen binnen een organisatie ter ondersteuning van organisatieprocessen en zijn in beginsel bedoeld voor de medewerkers. Organisatieprocessen daarentegen komen tot stand door doelen te stellen, te organiseren en te realiseren. In de hedendaagse economie speelt informatie hierbij een belangrijke rol.

N.B. Informatie is iets anders dan data. Onder data verstaan we gegevens. We spreken pas van informatie als deze gegevens worden verzameld en uitgewerkt om te dienen als communicatie en kennisoverdracht tussen personen.

Leveren jullie ook hardware?

Wij leveren uitsluitend hardware die onze software ondersteunt. Denk aan onder meer kaartlezers en informatiedragers.

Het antwoord niet gevonden?

Vul dan onderstaand formulier in en wij beantwoorden uw vraag.

Stuur vraag

faq_1