Uw onafhankelijke informatiemanager

Denkt u dat uw medewerkers veel logischer en efficiënter kunnen werken? Krijgt u regelmatig klachten van klanten, cliënten of inwoners? En worden er veel fouten gemaakt die geld kosten? Dat komt vrijwel altijd omdat de informatieprocessen niet optimaal zijn. Verbetert u de processen niet, dan blijven de problemen bestaan.

Hoe u dit oplost?

Wij zijn graag uw onafhankelijke informatiemanager. Wij maken informatiemanagement eenvoudig, in slechts drie stappen. Daarbij profiteert u van 30 jaar ervaring in informatie-uitwisseling en bijbehorende organisatieprocessen.

Kies voor efficiency, veiligheid en rendement

Samen maken we werk van meer efficiency, meer klanttevredenheid en meer veiligheid. Betere informatieprocessen, beter rendement. Twijfelt u of dat voor uw organisatie wel nodig is?

Stel uzelf dan eens de volgende vragen:

  • Benut uw organisatie wel alle technologische middelen voor optimale informatie-uitwisseling?
  • Verlopen alle informatieprocessen compleet, tijdig en juist?
  • Levert u altijd gewenste kwaliteit van informatie (de juiste inhoud, vorm en ontvanger)?
  • Beperkt u de faalkosten al tot het absolute minimum?
  • Bent u volledig ‘in control’ van alle informatieprocessen? Heeft u het overzicht?

In drie stappen naar betere informatieprocessen

Wij zijn graag uw externe en onafhankelijke informatiemanager.
Samen maken we werk van optimale informatieprocessen.
En daarmee van meer efficiency, meer veiligheid en minder faalkosten.
Onze werkwijze in drie stappen:

Analyseren & adviseren

We gaan in gesprek met u en uw medewerkers. Lichten uw informatieprocessen door. En we kijken naar de technologieën die u en uw medewerkers gebruiken. Vervolgens onderzoeken we hoe in de praktijk wordt gewerkt binnen uw organisatie. Op basis daarvan stellen we een advies op. Een verbeterplan met bevindingen en aanbevelingen voor optimalisatie van de informatieprocessen.

Uitvoeren & verbeteren

U kunt het verbeterplan zelf uitvoeren óf aan ons overlaten. Soms is er extra software nodig. Eigen software of software die we voor u selecteren. Het kan ook zijn dat uw medewerkers een training nodig hebben. Bijvoorbeeld over het gebruik van CRM-software. Wij verzorgen dan de inleidende training over het belang ervan, gevolgd door een inhoudelijke training door de softwareleverancier.

Onderhouden & bijsturen

De verbeteringen die we doorvoeren moeten natuurlijk effect hebben. Daarom komen we na ongeveer een half jaar weer bij u langs. We leggen dan de doelstellingen naast de tot dan toe behaalde resultaten. Zijn er resultaten nog niet behaald, dan stellen we bij. Eventueel schalen we op naar het volgende verbeterpunt.

Onze visie:

Mens, proces en automatisering

In veel organisaties zijn de werk- en informatieprocessen aangepast aan de beschikbare functionaliteiten van het IT-pakket. Dat is onverstandig. In onze visie draait het om de mens, het proces en de technologie. Daartussen moet samenhang en balans zijn. Dat kenmerkt ook onze aanpak. We kijken naar visie en strategie, praten met de mensen (management én werkvloer) en analyseren de technologie. En we adviseren over optimalisatie van de processen.

Dat is de kracht van Datascan Informatie Managers.