Zoeken:


Waar ben ik

Start - Diensten - Consultancy

Consultancy

Onze consultant is verantwoordelijk voor het leveren van input (advies & voorstellen) voor een optimale implementatie en in dienst stellen van de oplossing binnen uw infrastructuur.

De consultant bespreekt met u de mogelijkheden van de oplossing en hoe deze ingezet kan worden zodat deze voldoet aan uw wensen en eisen.

Consultancy werkzaamheden:

 • het in kaart brengen van de functionele wensen en eisen;
 • het in kaart brengen van de technische wensen en eisen;
 • het in kaart brengen van de infrastructuur;
 • het ontwerpen van de architectuur;
 • het opstellen van een oplossingsbeschrijving die bovenstaande items beschrijft en hoe deze geïmplementeerd moeten of kunnen worden. Hierdoor vormt dit document een blauwdruk voor de te implementeren oplossing.

 

Project management

Wij werken bij de uitvoering van projecten volgens het hierna weergegeven projectmanagement concept. Dit is een methodiek om met de beschikbare middelen de gestelde doelen binnen de vooraf overeengekomen tijd, geld en kwaliteit te bereiken. Teneinde dit te bereiken wordt een project gedefinieerd volgens een gefaseerd model, waarbij iedere fase zijn eigen doelstellingen en beslismomenten kan hebben. Wij leveren u een plan van aanpak.

 

Na iedere fase wordt door ons een statusrapportage opgeleverd, waarin een verantwoording is opgenomen ten aanzien van de beheersfactoren tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie.

Plan van Aanpak: opdrachtomschrijving, aanpak, voorwaarden & eisen, uitgangspunten, kritische succesfactoren, op te leveren producten, planning en communicatie.

Uitvoering: uitvoeren van de activiteiten, voortgangsrapportage & communicatie en aansturing.

Afsluiting: formele oplevering, documentatie en decharge.

Nazorg: training, support en maintenance.

 

Door de gefaseerde aanpak blijft het project overzichtelijk en controleerbaar met tijds- & kostenbesparing tot gevolg.

 

Bovendien dient de gefaseerde aanpak van een efficiënte invoering van de printoplossing te garanderen.

Project management kan ingezet worden over alle fasen of delen ervan.

 

Levering en implementatie

Wij dragen zorg voor de levering van de benodigde hardware, software, licenties , resources en het aantal benodigde uren voor installatie. Tijdens de installatie van de server wordt u als beheerder geïnstrueerd op applicatieniveau van de oplossing.

 

Pilot

Een pilot is een installatie van de oplossing in je productionele omgeving. Het doel van de pilot is het in de praktijk toetsen van het ontwerp van de oplossing. Naar aanleiding van de pilot wordt het implementatieplan eventueel bijgesteld en definitief door u goedgekeurd. Een pilot vindt altijd plaats in de fase na de opdrachtverstrekking.

 

Support

De volgende supportactiviteiten zijn van toepassing:

 • Reparatie en vervanging van hardware en Printersoftware
 • Remote Problem Solving server software
  Op afstand wordt door ons de gemelde storing onderzocht en opgelost. Hiervoor is vereist dat u ons toegang verschaft tot de server waarop de oplossing geïnstalleerd is. Indien u hier niet in kan voorzien dan wordt gebruik gemaakt van TeamViewer service. Voor meer informatie raadpleeg s.v.p. TeamViewer Website
 • Onsite Problem Solving server software
  Wij onderzoeken ter plaatse bij u de storing. Hierdoor is het vereist dat een bevoegde functionaris van u aanwezig is voor het verlenen van toegang tot de server(s).

De responsetijden van Remote en Onsite Problem Solving server software zijn afhankelijk van de door ons te bepalen impact van de gemelde case:
De diensten met betrekking tot de server software beperken zich uitsluitend tot onze software.

 

Training

De volgende trainingen worden voor uw medewerkers geleverd:

 • Beheerder
 • Helpdesk medwerkers
 
Datascan bv ©2018