Zoeken:


Waar ben ik

Start - Diensten

Onze diensten & services

Wij bieden u een breed scala aan strategische oplossingen, waarbij de volgende disciplines en onderwerpen centraal staan:

 

  • Consultancy & Implementatie
  • Assessment
  • Technology
  • Outsourcing
  • Business Application Services

 

Consultancy & Implementatie

Op basis van diepgaande printerkennis en bedrijfsprocessen bieden wij u consulting services. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van uw bedrijfskritische print-en document workflowprocessen en het realiseren van kostenbesparingen. Wij zijn pas geslaagd als de gezamenlijke visie is gerealiseerd.

Onze engineers en consultants begeleiden u tijdens de invoering van de nieuwe printsystemen en kunnen eventueel ook de uitrol van de fysieke printers begeleiden. Wij werken bij de uitvoering van projecten volgens het projectmanagement concept. Dit is een methodiek om met de beschikbare middelen de gestelde doelen binnen de vooraf overeengekomen tijd, geld en kwaliteit te bereiken. Ten einde dit te bereiken definiëren wij het project volgens een gefaseerd model, waarbij iedere fase zijn eigen doelstellingen en beslismomenten kan hebben. Projectmanagement kan ingezet worden over alle fasen of delen ervan. 

 

Technology

Wij ontwerpen en integreren printtechnologische oplossingen, ontwikkelen innovaties en vormen uw technische omgevingen om. Deze services concentreren zich op de architectuur, -integratie en –infrastructuur van de printoplossing. Wij werken nauw samen met strategische alliantiepartners om de issues en uitdagingen van u optimaal aan te pakken.

 

Outsourcing

Inspelend op uw behoefte zijn wij in staat de volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen voor het management van het printerpark. In ons brede aanbod van diensten staat expertise in het management van het printerpark en bedrijfsprocessen centraal. Met als resultaat: de verhouding tussen kosten en prestaties bij u maximaliseren. Outsourcing van het managen van het printerpark vormt één van de kernactiviteiten van ons.

 

Business Application Services

Wij onderscheiden ons door een aanpak die zowel uw huidige als je gewenste situatie in acht neemt. De gewenste situatie vraagt om applicaties die uw organisatie in staat stellen om flexibeler mee te bewegen met ontwikkelingen. Niet de quick win, maar continuïteit en flexibiliteit van de functionaliteit op de langere termijn staan voor ons voorop.

 

 

 

 
Datascan bv ©2018